12. 7. 2022
Tipy a triky

Ako sa naučiť programovať: základy programovania pre úplných začiatočníkov

V dnešnej dobe online technológii a stále rastúcom predaji prostredníctvom eshopov, webstránok a aplikácií je stále väčší dopyt po nových developeroch.

Webglobe

Prevzaté z webu WY.sk

V dnešnej dobe online technológii a stále rastúcom predaji prostredníctvom eshopov, webstránok a aplikácií je stále väčší dopyt po nových developeroch (programátoroch). Ak už sa aj nechcete stať profesionálnym programátorom, je dobré vedieť si spraviť jednoduché úpravy v rámci svojej webstránky, prípadne doprogramovať aspoň niektoré časti vášho webu.

Pre úplných začiatočníkov môže byť namáhavé naučiť sa programovať, ale čas a trpezlivosť, ktorú investujete do vzdelávania v oblasti programovania, je investíciou do seba samého.

Budete schopný si naprogramovať vlastné webstránky, prípadne aspoň urobiť potrebné zmeny na už svojich existujúcich webstránkach bez toho, aby ste na každú zmenu museli vyhľadať spoľahlivého programátora, ktorý by vás mohol stáť pár stoviek eur. 

V neposlednom rade, ak vás programovanie zaujme a budete sa v programovaní vzdelávať ďalej, môžete sa stať webovým vývojárom, po ktorých je na dnešnom pracovnom trhu stále veľký dopyt.

 

Základy a predpoklady programovania

Možno si kladiete otázku, či sú nevyhnutné nejaké predpoklady na to, aby ste sa mohli stať programátorom. Osobne si myslím, že preto, aby sa niekto naučil programovať, nemusí mať špeciálne predpoklady. Ak človek sám prejaví záujem sa niečo učiť, už to je dobrým predpokladom k úspechu. Samozrejme, tým z nás, ktorí majú lepšie logické myslenie, rozmýšľajú v súvislostiach a majú dobrú abstraktnú predstavivosť, to pôjde určite lepšie. Ak ste doteraz tieto vlastnosti u seba nezaznamenali, to ešte neznamená, že ich v sebe nemáte. Programovanie môže byť práve dobrý spôsob, ako tieto danosti v sebe objaviť a rozvíjať.

Aby vám programovanie išlo, určite sa vám oplatí ovládať nasledovné oblasti:

 • základy počítačovej vedy
 • výroková logika
 • algoritmy
 • dátové štruktúry
   

Keď sa učíte programovať a študujete si rôzne návody, nenechajte sa odradiť, ak niečo hneď nepochopíte. Je nutné si uvedomiť, že s programovaním ešte len začínate a bežne sa vám môže stať, že nebudete niektorým veciam na prvýkrát rozumieť. Vtedy si treba danú vec pozrieť viackrát, prípadne vyhľadať doplňujúci zdroj informácii k téme, ktorý vám to viac objasní. Všetci programátori takto začínali, vám sa to tiež určite stane a treba s tým počítať. 

Pri každej novej téme, ktorú sa naučíte, sa vždy snažte zodpovedať tieto základné otázky:

 1. Pochopil som danú problematiku a jej význam?
 2. Ak bola v téme vysvetlená nová zručnosť alebo postup, viem ako ju použiť a aplikovať? Som schopný túto vedomosť aplikovať na nejakom praktickom príklade?
 3. Pamätám si, čo som sa naučil včera alebo predvčerom? 
   

Stále si spätne časť nových vedomostí zopakujte, ideálne ak ich použijete pri tvorbe cvičných príkladov, čím si ich zároveň budete upevňovať.

Z mojej osobnej skúsenosti by som vám odporučil si na začiatok skúsiť vytvoriť vlastnú webovú stránku, prípadne osobnú stránku. Najprv napríklad životopis, postupne fotogalériu a následne aj blog. 

Vždy keď sa niečo nové naučíte, tak to čo najskôr aplikujte na svojej stránke. Na začiatku určite bude vyzerať príliš jednoducho, ale postupne, ako ju budete zlepšovať, budete na vlastné oči vidieť, ako sa zároveň vyvíjajú aj vaše programátorské zručnosti. Aj moje prvé stránky boli príšerné 🙂, ale rovnako, ako sme v detských časoch nezrozumiteľne rozprávali a zdokonaľovali sa, tak sa aj vy postupne zdokonalíte v programovaní.

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa začať vzdelávať v programovaní. Ak máte voľné finančné zdroje, môžete sa prihlásiť na kurzy programovania. Ak nechcete na začiatok do svojho vzdelania veľa investovať, tak v dnešnej dobe je internet plný online kurzov a video návodov pre začiatočníkov, ktoré sú dostupné zadarmo. 

V čase, keď som sa ja učil programovať, ešte internet nebol taký plný informácii ako je dnes, a teda moje začiatky programovania spočívali v skúmaní tematických kníh v kníhkupectvách a ich následnom nákupe. Dnes vám všetky tieto znalosti ponúka internet zdarma, treba len v sebe nájsť odhodlanie ich vyhľadať a naštudovať.

Stránky, ktoré vás naučia zadarmo programovať

CodeAcademy.com – jednou z najpopulárnejších stránok, ktoré poskytujú online kurzy zdarma, je codeacademy. Nájdete tu množstvo kurzov, v ktorých sa naučíte programovať v HTML aj CSS. Tiež tam nájdete kurzy pre JavaScript, PHP a ďalšie programovacie jazyky, ktoré vám pomôžu pri tvorbe vašich webstránok. Codecademy má interaktívny prístup k výučbe kódu pre začiatočníkov – čo robí učenie oveľa zábavnejším.


Udemy.com – je vzdelávacia online platforma, kde nájdete taktiež množstvo kurzov. Niektoré kurzy sú spoplatnené, ale tiež je tam množstvo kurzov zadarmo.


Youtube.com – aj táto platforma je plná video tutoriálov, ktoré vás naučia základy programovania. Stačí vo vyhľadávaní napísať „naučiť sa HTML“ alebo „základy programovania PHP“ a nájdete naozaj prínosné videotutoriály. Ak ste schopný porozumieť aj angličtine, tak nájdete nespočet podobných návodov. Kvalitu jednotlivých videonávodov zistíte napríklad koľko „likov“ majú dané návody, prípadne čo si o nich píšu ľudia v komentároch. Na odľahčenie pre pánov, ktorí sa chcú pri učení trošku aj rozptýliť, pozrite si kurzy od CodeBabes.


w3schools.com – toto je základný referenčný sprievodca kódovaním HTML a CSS.


css-tricks.com – kódy CSS kontrolujú dizajn webových stránok, ako je farba textu alebo umiestnenie obrázka na pozadí. Dá sa povedať, že v CSS existuje neobmedzený počet spôsobov, ako naprogramovať svoj dizajn, pretože existujú prakticky neobmedzené možnosti dizajnu. Preto web, ako je CSS-tricks, mi príde veľmi šikovný. CSS-tricks má stovky krátkych CSS tutoriálov, takže si môžete vyhľadať najlepšie riešenia pre vaše potreby.

Čo sa treba naučiť pre programovanie webstránok?

HTML a CSS – základom každej webstránky je HTML a CSS. HTML je značkovací jazyk, prostredníctvom ktorého vytvárate štruktúru všetkého, čo vidíte na webstránke. CSS (v preklade „Kaskádové štýly“) umožňujú upravovať stránku z hľadiska dizajnu a vzhľadu ako napríklad úpravu farieb, písma, zarovnania, veľkostí a mnohých ďalších možností, akými môžete vašu webstránku spraviť pre užívateľa komfortnou a zaujímavou.

Zápis html vyzerá napríklad takto:

<a href=”https://webglobe.sk„class=“ odkaz“>Hosting pre vaše webstránky</a> 

(takýmto zápisom vytvoríte odkaz (link) na náš web)

Zápis CSS vyzerá napríklad takto:

<style>
.odkaz {
color: green;
font-weight: bold;
}
</style>

Takýmto zápisom definujete triedu „odkaz“ ktorú sme pridali v predošlom HTML príklade. Tento zápis nám tento odkaz zafarbí na zeleno a nastaví hrubé písmo.


Keď sa naučíte základy HTML a CSS (nemusíte sa stať odborníkom, vzdelávať v nich sa budete priebežne), je dobré sa naučiť aj niektorý z programovacích jazykov, prostredníctvom ktorých spravíte vašu stránku dynamickú. Vďaka tomu budete môcť z vašej jednoduchej prezentačnej stránky vytvoriť aj stránku, ktorá už bude môcť vykonávať interakciu s návštevníkom prostredníctvom formulárov alebo iných akcií, ktoré užívateľ vykoná na stránke. Napríklad „pridanie položky do košíka“.


Pre tvorbu webstránky vám odporúčam naučiť sa nasledovné programovacie jazyky:


JavaScript – je skriptovací jazyk, ktorým môžete naprogramovať správanie webových stránok na strane prehliadača. Existuje niekoľko najpoužívanejších knižníc a takzvaných „frameworkov“, ktoré sú postavené na jazyku JavaScript. Medzi najznámejšie patrí Jquery, ktorý vám poskytne množstvo funkcionality, ktorú už niekto naprogramoval a vy ju môžete použiť v rámci svojho webu. Keď budete v JavaScripte doma, môžete sa naučiť niektorý z populárnych JavaScript frameworkov ako sú napríklad VUE. JS alebo Angular pre vytváranie komplexných webstránok.


Zápis v JavaScript môže vyzerať nasledovne:


<button type=„button“ onclick=’document.getElementById(„demo“).innerHTML = „Ahoj JavaScript“!‚>Klikni tu!</button>


alebo


<script type=„text/javascript“>

function klik(){

document.getElementById(„demo“).innerHTML = „Ahoj JavaScript“!

}

</script>


V prvom prípade sme zapísali JavaScript priamo do HTML atribútu, v druhom sme samostatne definovali funkciu „klik“ ktorú môže následne použiť v HTML.


PHP – je najrozšírenejším jazykom pre programovanie komplexných webstránok. Pre užívateľov WordPress je určite dobré sa ho naučiť, alebo aspoň s ním lepšie oboznámiť, keďže WordPress je naprogramovaný práve v PHP. Pomocou tohto jazyka už môžete nielen riadiť čo sa na vašich stránkach zobrazí, ale môžete aj informácie pre zobrazenie na vašich webstránkach ukladať a načítavať z uložených zdrojov.

Zápis PHP vyzerá nasledovne:

<?php
$x = 2;
if($x == 2)
{
echo „Hodnota × je 2“;
}
?>


V príklade sme uviedli podmienku, a ak je podmienka splnená prostredníctvom funkcie echo, vypíšeme text.


SQL – je dotazovací jazyk, ktorý sa používa na prácu s databázami. Napríklad, pri tvorbe webstránok je to databáza MySQL. Pomocou jazyka SQL môžete dáta ukladať, vyhľadávať, upravovať a mazať z databázy. Samotné príkazy SQL môžete používať napríklad v rámci programovania v PHP, a tak zobrazovať informácie, obrázky a iné dáta ktoré si uložíte v databáze.


Príklad zápisu v SQL:

INSERT INTO uzivatelia(meno, priezvisko, email)
VALUES(’Janko’,’Mrkvička’,’janko.mrkvicka@gmail.com’); 

(takýmto SQL príkazom vložíme informácie do tabuľky uzivatelia)

Okrem programovacích jazykov je určite dobré, ak už máte zvládnuté základné časti ako podmienky, cykly a premenné.

Keď už pochopíte objekty a objektové programovanie, tak si naštudujte rôzne návrhové vzory. Algoritmy a dátové štruktúry sú dve z najnáročnejších tém programovania. Nemusíte sa učiť algoritmy pre základné kompetencie v programovaní. Ak však chcete pracovať ako softvérový inžinier v renomovanej technickej spoločnosti, bude sa od vás očakávať, že počas pohovoru preukážete chápanie algoritmov a dátových štruktúr.

Nástroje pre začiatky s programovaním

Pre začiatok sa potrebujete naučiť HTML a CSS. Na tieto základy vám v podstate stačí webový prehliadač a niektorý z textových editorov ako Notepad. Osobne odporúčam ako základný textový editor používať program Notepad++ .

Pre učenie sa JavaScript vám v podstate tiež postačia vyššie spomenuté nástroje. Avšak môžete tiež siahnuť pre niektorom z komplexnejších editorov ako napríklad Visual Studio Code.

Pre začiatky s PHP, okrem vyššie spomenutých nástrojov, budete potrebovať webový server. Ten si viete nainštalovať na svojom PC – napríklad XAMPP, ktorý v sebe obsahuje Apache, MariaDB (MySQL) a PHP, teda všetky technológie potrebné pre spustenie webových stránok s PHP a databázami priamo na vašom PC. 

Zhrnutie

Ak zvládnete základy týchto jazykov, môžete sa hrdo pustiť do tvorby webstránok, a postupne sa budete učiť stále nové veci, vaše stránky budú každou ďalšou lepšie a lepšie. 

Naučenie znalosti programovania vám prinesie určitú dávku slobody a kontroly nad vašimi webovými stránkami. Programovanie nie je raketové inžinierstvo, a preto sa ho netreba báť, avšak nesnažte sa stať majstrom v programovaní za pár týždňov. Naberte odhodlanie a trpezlivosť a postupne sa môžete stať naozaj dobrým programátorom/kou.

Autor článku
Webglobe


Či už cielite špecifických zákazníkov alebo celý svet, vybavíme Vás účinným arzenálom.

Zdieľajte článok

Výbava pre váš online svet

Prečo mať veci na rôznych miestach, keď ich môžete mať na jedinom?