Overiť doménu

Naše kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti:
WEBGLOBE, s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava

IČO: 36306444
DIČ: 2020114987
IČ DPH: SK2020114987

Technický helpdesk:

Počas pracovných dní (8:00-19:00)
tel.: 02 - 581 010 62
e-mail: helpdesk(at)webglobe.sk
Skype: Helpdesk_Webglobe (255-374-486)

Počas víkendov a sviatkov (9:00-16:00)
e-mail: helpdesk(at)webglobe.sk

Obchodné informácie:
bezplatná infolinka (zelené číslo): 0800 – 188 987
e-mail: info(at)webglobe.sk

Ekonomické oddelenie (fakturácia):
tel.: 02 - 581 010 63
fax: 02 - 581 010 69
e-mail: faktury(at)webglobe.sk

Bankové spojenie pre vnútroštátny platobný styk:
Banka: Tatra Banka
Číslo účtu: 2624270980/1100

Bankové spojenie pre medzinárodný platobný styk:
Banka: ČSOB
Číslo účtu: 602043403/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2475000000000602043403
alebo
Banka: Tatra Banka
Číslo účtu: 2624270980/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2811000000002624270980

 

Bezplatná infolinka

0800 - 188 987

Technická podpora

Tel.: 02 - 581 010 62
E-mail: helpdesk(at)wg.sk
SKYPE:Helpdesk_Webglobe

Obchodné informácie

Tel.: 02 - 581 010 61
E-mail: sales(at)wg.sk