Technické zázemie

Základné informácie

Časť serverovej infraštruktúry našej spoločnosti je situovaná v dátovom centre (ďalej len DC) GTS Slovakia (na obrázku DC2). Druhá, trošku menšia, časť našich serverov a sieťových prvkov je umiestnená v DC LightStorm Communications pri Mlynských Nivoch (na obrázku DC1). Záložné mailové a DNS servery sú rozmiestnené v iných sieťach. Obe dátové centrá disponujú redundantne (slučkovo) zapojenými optickými vláknami s pripojením z dvoch rôznych geografických bodov. Zároveň je každé dátové centrum pripojené na inom uzle - t.j. výpadok konektivity v jednom DC neovplyvní druhé DC. Obe dátové centrá sú prepojené naším vlastným optickým prepojom. Tento prepoj je vedený po dvoch rozdielnych trasách, čiže je tiež redundantný. Naša infraštruktúra je postavená na vlastnom rozsahu IP adries (nenakupujeme a nepoužívame IP adresy z DC). To nám umožňuje v prípade výpadku konektivity jedného DC ako celku presmerovať naše pripojenie cez druhé DC. Toto jedinečné prepojenie má naša spoločnosť ako jediná na slovenskom webhostingovom trhu. Zabezpečuje nám nepretržité pripojenie do internetu.

Technické zázemie webglobe

Všetky servery a podporné sieťové zariadenia našej spoločnosti sú značkovými zariadeniami určenými na 24-hodinový chod. Všetky servery a kritické sieťové zariadenia sú redundantné, to znamená, že ku každému typu zariadenia disponujeme jedným náhradným. Tieto náhradné zariadenia sú pripravené k okamžitému nasadeniu.


Potrebujete poradiť? Napíšte nám alebo zavolajte.

info@webglobe.sk 02 - 581 010 62