Overiť doménu

Technické zázemie

Časť serverovej infraštruktúry našej spoločnosti je situovaná v dátovom centre (ďalej len DC) GTS Slovakia (na obrázku DC2). Druhá, trošku menšia, časť našich serverov a sieťových prvkov je umiestnená v DC LightStorm Communications pri Mlynských Nivoch (na obrázku DC1). Záložné mailové a DNS servery sú rozmiestnené v iných sieťach. Obe dátové centrá disponujú redundantne (slučkovo) zapojenými optickými vláknami s pripojením z dvoch rôznych geografických bodov. Zároveň je každé dátové centrum pripojené na inom uzle - t.j. výpadok konektivity v jednom DC neovplyvní druhé DC. Obe dátové centrá sú prepojené naším vlastným optickým prepojom. Tento prepoj je vedený po dvoch rozdielnych trasách, čiže je tiež redundantný. Naša infraštruktúra je postavená na vlastnom rozsahu IP adries (nenakupujeme a nepoužívame IP adresy z DC). To nám umožňuje v prípade výpadku konektivity jedného DC ako celku presmerovať naše pripojenie cez druhé DC. Toto jedinečné prepojenie má naša spoločnosť ako jediná na slovenskom webhostingovom trhu. Zabezpečuje nám nepretržité pripojenie do internetu.

Všetky servery a podporné sieťové zariadenia našej spoločnosti sú značkovými zariadeniami určenými na 24-hodinový chod. Všetky servery a kritické sieťové zariadenia sú redundantné, to znamená, že ku každému typu zariadenia disponujeme jedným náhradným. Tieto náhradné zariadenia sú pripravené k okamžitému nasadeniu.

Dátové centrum

Elektrorozvody

Switche

Servery v rozvádzači

Racky

Elektroinštalácie

UPS zdroj

Dátové centrum

Monitoring dátového centra

Technológie

Na zabezpečenie chodu našich služieb využívame najmodernejšie serverové, sieťové a obslužné technológie, primárne týchto značiek:

Hewlett-Packard
pre servery

Cisco a Cisco-Linksys
pre sieťové technológie

Raritan pre KVM
a IPKVM riešenia

APC pre distribúciu
elektrickej energie

Sieťové prvky a servery

 

 

 

Bezplatná infolinka

0800 - 188 987

Technická podpora

Tel.: 02 - 581 010 62
E-mail: helpdesk(at)wg.sk
SKYPE:Helpdesk_Webglobe

Obchodné informácie

Tel.: 02 - 581 010 61
E-mail: sales(at)wg.sk