Overiť doménu

Kreditný systém

- rýchle platby a aktivácia služieb

- automatizácia pri predlžovaní domén a hostingu

- eliminácia rizika expirácie domén

- prehľadný výpis transakcií

- aktivácia systému jednoduchou objednávkou

- jedna faktúra = jednoduchšie účtovníctvo

Kreditný systém popri on-line platbách (kreditné karty, TatraPay, PayPal, ČSOB platby) dopĺňa portfólio možností platieb za služby. Je určený pre všetkých našich klientov. Najmä je odporúčaný pre tých, ktorí majú u nás viacero služieb a častejšie dostávajú predfaktúry.

Aktivácia kreditného systému prebehne pri prvom objednaní a úhrade kreditu. Táto možnosť sa nachádza v module "Faktúry" nášho Kontrol Panelu. Po prijatí platby je kreditný účet navýšený o požadovanú sumu. Na základe úhrady kreditu je vystavená "ostrá" faktúra - daňový doklad. Tým, že faktúra sa vystaví len pri nákupe kreditu a nie pri jeho čerpaní, šetrí sa čas a náklady na vedenie účtovníctva.

Pri využívaní kreditného systému získava klient možnosť rýchlejšej platby pri objednávke služieb. V praxi to napríklad znamená, že po platbe kreditom nečakáme na pripísanie peňazí na náš účet v banke, ale doménu registrujeme a webhostingový balík aktivujeme hneď po objednávke.

Kreditný systém zároveň umožňuje automatické platby za využívané služby - eliminuje riziko expirácie domén alebo zrušenia služieb z dôvodu neúhrady poplatkov.

Klient má po celú dobu využívania kreditného systému k dispozícii výpis transakcií s kreditom - teda históriu čerpania a dopĺňania kreditu.

Screen Shots

automatické platby
dobitie kreditu
prehľad operácií
 

Bezplatná infolinka

0800 - 188 987

Technická podpora

Tel.: 02 - 581 010 62
E-mail: helpdesk(at)wg.sk
SKYPE:Helpdesk_Webglobe

Obchodné informácie

Tel.: 02 - 581 010 61
E-mail: sales(at)wg.sk