Affiliate program. Profitujte z odporúčaní.

Provízie za odporúčanie a nové akvizície. Pre každého klienta.

Našim najefektívnejším zdrojom nových klientov sú vaše odporúčania a zdieľanie pozitívnych skúseností. S affiliate programom od Webglobe vás za každú takúto iniciatívu odmeníme vo forme opakovanej provízie. A to z každej novej akvizície, ktorú nám pomôžete dosiahnúť.

Opakovaná provízia

8%

z objednávky ktoréhokoľvek
virtuálneho servera

Opakovaná provízia

25%

z e‑mailového nástroja Mail Klerk

Opakovaná provízia

20%

z objednávky ktoréhokoľvek
zdieľaného hostingu

Jednoducho

Do affiliate programu sa nemusíte nijak zložito registrovať. Stačí, že ste našim klientom.

Prehľadne

Prehľad vašich provízií nájdete priamo vo Webglobe Admine. Načo sa prihlasovať niekam inam?

Štedro

 Z každej objednávky získate províziu vždy keď bude služba predĺžená na ďalšie obdobie

Ochotná technická podpora

Sme vám k dispozícii nielen počas pracovných dní, ale aj cez víkendy a sviatky.

Ako funguje Affiliate program?

Ako to funguje

  • Používateľ navštívi stránky Webglobe cez váš unikátny odkaz. Môže ísť o odkaz na webe, sociálnych sieťach alebo v e‑maile.
  • Do cookies v priehliadači sa zapíšu informácie potrebné na priradenie objednávky k vášmu účtu. Platia 30 dní.
  • Používateľ si vyberie služby a odošle objednávku.
  • Úspešný predaj je priradený k vášmu účtu, rovnako aj opakovaná provízia, ktorú budete dostávať z každej platby za danú službu.
  • Provízie je možné kedykoľvek zameniť za Webglobe kredit alebo požiadať o ich vyplatenie. Minimálna suma na výplatu je 50€.
  • V prípade, ak cez váš unikátny odkaz nepríde nový zákazník po dobu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, opakovaná provízia klesne na 5%.
  • V prípade, ak cez váš unikátny odkaz nepríde nový zákazník po dobu 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, opakovaná provízia klesne na 0%.
  • Ak nepožiadate o zamenenie provízie na kredit alebo o jej vyplatenie behom 18 mesiacov, nárok na túto províziu vám zanikne.
  • Správu provízií nájdete vo Webglobe Admine v časti Môj účet >Fakturácia >Provízie.


Kompletné podmienky provízneho programu nájdete na v tomto dokumente.