DNS Záznamy

MX záznamy

MX záznamy zastupujú poštové servery, ktoré sú zodpovedné za funkčnosť Vašich emailov.

Zmena MX záznamov má za následok presmerovanie emailov. Emailové služby je možné presmerovať nezávisle od web stránky. Zmenou týchto záznamov príde k odrezaniu našich emailových serverov vrámci hostingu od Webglobe.

Ak si prajete využívať u nás emailové služby, ale NS servery máte od iného poskytovateľa, použite prosím tieto MX záznamy:

3600 MX 10 mailin.mx-hub.net.

3600 MX 10 mailin.mx-hub.eu.

3600 MX 10 mailin.mx-hub.cz.

3600 MX 10 mailin.mx-hub.sk.

(Kde 3600 je TTL, čiže čas v sekundách, za ktorý sa zmena záznamu prejaví, 10 je priorita a mailin.mx-hub.sk sa zadáva ako hodnota. Políčko meno nechávate prázdne v prípade, že sa jedná o hlavnú doménu)A záznamy

DNS A záznam slúži na preklad mena Vašej domény na IP adresu. Záznamy určujú konkrétnu ip adresu, z ktorej sa načíta obsah domény alebo subdomény. Na kompletné presmerovanie web stránky odporúčame zmeniť prázdny a hviezdičkový záznam (alebo www) pričom prázdny reprezentuje hlavnú doménu a hviezdičkový subdomény. Správnu IP adresu, kam smeruje Vaša stránka nájdete vo Vašej administrácií v časti Hosting – Základné nastavenia.

DNS A záznam si vytvoríte v administráciá v časti DNS – DNS záznamy cez tlačidlo Nový DNS záznam. Políčko Meno necháte prázdne, ak sa jedná o nastavenia pre hlavnú doménu. Ak chcete nastaviť subdoménu, napíšte tam konkrétny názov subdomény napr. TEST alebo, ak sa jedná o všetky subdomény vložíte znak hviezdy *. TTL zostáva v hodnote 3600, Typ A a hodnota bude IP adresa odkiaľ sa Vaša stránka ma načítavať napr. 62.109.151.59.

AAAA záznamy

DNS AAAA záznam ako alternatíva k A záznamu je využívaná v prípade, že ip adresa servera, z ktorého sa obsah načíta je IPv6


CNAME záznamy

CNAME sú nadradené záznamy pre typ DNS MX a A záznamov. Ide o alias pre názov domény. Tieto záznamy sú dôležitým ukazovateľom práve vtedy, ak sa z rovnakej ip adresy načíta viac web stránok a sú využívané hlavne pri nasmerovaní webstránky shoptet či wix riešení.


TXT záznamy

TXT záznamy sa využívajú na pridanie textových informácií pre Vašu doménu či na zabezpečenie bezpečnosti a priechodnosti e‑mailov. Napr. overenie domény pre Google nastavíte následovne: v administrácií domény si v ľavom menu zvolíte DNS – DNS záznamy – kliknete na pridať Nový DNS záznam, poličko Meno bude prádzne, vyberiete si typ TXT, TTL si prepíšete na 600Hodnotu skopírujete z rozhrania Google Search Console.


SRV záznamy

Záznam určuje adresu servera pre konkrétnu službu/úlohu.

CAA záznamy

Záznam určuje, ktorá certifikačná autorita môže vydávať SSL certifikát pre danú doménu/subdoménu.


NS Záznamy

Pomáhajú zistiť, kde sú umiestnené DNS záznamy Vašej domény. Zmena sa vykonáva u registrátora konkrétnej domény. 


TLSA záznamy

Je používaný na priradenie certifikátu servera TLS k názvu domény. Tento záznam sa generuje len, ak je na doméne aktivovaný DNSSEC.
Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.