Pridanie používateľov do Microsoft 365

Uistite sa, že ste v Microsoft 365 vytvorili poštové schránky pre všetkých užívateľov, ktorí majú e‑mail vo vašej doméne, EŠTE PREDTÝM než zmeníte záznam MX. Inak by títo užívatelia bez schránok po prepnutí domény na Office 365 prišli o akékoľvek e‑maily poslané na ich adresu do vašej domény.

  1. Prihláste sa k Microsoft 365 https://login.microsoftonline.com
  2. Prejdite do centra pre správu Microsoft 365
  3. Na domovskej stránke vyberte Pridať používateľa
  4. Zadajte meno a priezvisko užívateľa, užívateľské meno a zvoľte príslušnú doménu. Keď má používateľ napríklad užívateľské meno Peter a jeho doména je vasedomena.com.cz, bude sa k Microsoft 365 prihlasovať zadaním petr@vasadomena.com.sk
  5. Kontaktné informácie - ak chcete pre tohto používateľa zadať voliteľné kontaktné informácie, napríklad mobilný telefón a adresu, rozbaľte oddiel Kontaktné informácie a zadajte informácie
  6. Heslo - môžete nechať Microsoft 365 automaticky vytvoriť heslo, alebo môžete zaškrtnúť možnosť heslo si vytvorím a potom pre daného užívateľa zadať silné heslo. Priradené heslo je potrebné po 90 dňoch zmeniť. Môžete taky zvoliť možnosť Vyžadovať, aby si užívateľ zmenil heslo pri prvom prihlásení. Až sa používateľ prvýkrát prihlási na https://login.microsoftonline.com, zobrazí sa mu výzva, aby si zmenil heslo
  7. Pretože ste správca, dostanete kópiu dočasného hesla používateľa. Ak chcete, aby kópiu tohto e‑mailu dostal aj tento nový užívateľ Microsoft 365, zadajte do poľa Poslať heslo e‑mailom týmto príjemcom e‑mailovú adresu, ku ktorej má používateľ v súčasnosti prístup. Neposielajte e‑mail na jeho novú e‑mailovú adresu v Microsoft 365, pretože by mu neprišiel. Môžete zadať až päť e‑mailových adries oddelených bodkočiarkami.
  8. Pokiaľ chcete používateľovi priradiť povolenia správcu, rozbaľte položku Role a vyberte Globálne správcu, alebo zvoľte Vlastný správca a zobrazia sa ďalšie možnosti.
  9. Rozbalením oddielu Licencia produktov zobrazíte predplatné, ktorá sa dajú tomuto používateľovi priradiť.
  10. Zvoľte Pridať. Zobrazí sa potvrdenie o vytvorenie používateľského konta a hesla.


Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.