Vlastné chybové hlášky

Chybové hlásenie (stavový kód HTTP) si môžete individuálne upraviť podľa vašich potrieb v súbore .htaccess
Stačí do súboru .htaccess napísať nasledujúce riadky podľa potreby

ErrorDocument 40X /errors/40X. html

Podľa umiestnenia textového súboru .htaccess vytvoríte adresár "errors" av ňom vytvoríte príslušné stránky
40X. html (401. html, 403. html,…). Do vytvorených stránok môžete zapísať ľubovoľný html kód.

Vysvetlivky k chybovým hláškam:
400 Bad Request – požiadavka nemôže byť spracovaná, pretože obsahuje nesprávnu syntax
401 Unauthorized – neautorizovaný prístup, nebolo zadané správne heslo
403 Forbidden – server nemôže spracovať požiadavku, nemá potrebné oprávnenie
404 Not Found – požadovaný dokument nebol nájdený. Príčinou je buď preklep v URL, alebo neexistujúci dokument.
405 Method Not Allowed – požiadavka bola odoslaná na zdroj s metódou, ktorú nepodporuje
500 Internal Server Error – pri spracovávaní požiadavky došlo k bližšie nešpecifikovanej chybe
501 Not Implemented – nebola rozoznaná metóda požiadavky alebo server túto metódu nespozná

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.