Zmena majiteľa domény

Vytvorenie registračného kontaktu

V prípade, že potrebujete zmeniť majiteľa domény, môžete tak urobiť priamo cez váš Webglobe Admin.

1) Prejdeme na Môj Účet a v ľavom menu vyberiete Registračné kontakty.

2) Vytvoríme nový kontakt, kliknutím na zelené tlačilo +Vytvoriť kontakt (Pre každú doménovú koncovku je potrebné vytvoriť kontakt samostatne).

3) Vypíšeme údaje pre nového majiteľa a klikneme na tlačidlo uložiť.

Zmena vlastníka

1) Po vytvorení registračného kontaktu nám zostáva o zmenu vlastníka požiadať. V administračnom rozhraní sa vrátime na detail domény. 

2) Nižšie v administrácií nájdeme modul – Doménový kontakt.

3) Klikneme na tlačidlo Zmeniť vlastníka a vyberieme vytvorený kontakt spolu so spôsobom overenia.

V prípade zvolenia spôsobu overenia – e‑mailom, potvrdzovací email sa doručí aj aktuálnemu a aj novému majiteľovi domény.

Po potvrdení oboch verifikačných emailov (zo strany pôvodného aj nového majiteľa) nastane zmena majiteľa domény.

Nezabudnite, že tento úkon je potrebné vykonať pre každú doménu / doménovú koncovku zvlášť.

Ak nemáte prístup k emailu aktuálneho majiteľa, pri zmene vlastníka na detaile domény si vyberiete možnosť notárom. V tom prípade Vám bude doručený na kontaktný email formulár, ktorý je potrebné potvrdiť a následne odoslať na helpdesk@webglobe.sk, aby sme zmenu mohli vykonať.

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.