Ako vybrať vhodný webhosting a zodpovedajúci balíček?

Dôveryhodnosť a technická vybavenosť

Základná otázka, ktorú je dobré si pri výbere webhostera zodpovedať je, či viem, komu zverujem svoje dáta a ako s nimi bude naložené? Táto otázka je úplne na mieste, pretože sú to práve dáta, ktoré tvoria najcennejšiu časť každej webovej prezentácie. Zistite si, ako dlho je spoločnosť/jednotlivec, ponúkajúci webhostingové služby, na trhu, ako bude s vašimi dátami zaobchádzať, aké prostriedky a technológie má k dispozícii. Podľa dostupných referencií (prípadne s pomocou internetového vyhľadávača) môžete tiež zistiť, kto už svoje dáta danému poskytovateľovi zveril a akú s ním má vlastnú skúsenosť.

Zákaznícke dáta sú na serveroch Webglobe hostingu ukladané nasledujúcim spôsobom:

 • Všetky dáta replikujeme trojnásobne medzi fyzickými servermi. To znamená, že dáta sa v reálnom čase zrkadlia na tri rôzne servery.
 • Disky sú zapojené prostredníctvom technológie hot-swap, vďaka čomu je možné chybný disk vymeniť počas plného chodu systému (nie je teda nutné vypínať server). Clusterizácia nám zároveň umožňuje vykonávať plánované odstávky servera bez výpadku zákazníckych webov.
 • Dáta sú pravidelne zálohované na externé servery pre prípad nutnosti ich obnovenia (napr. dáta omylom zmazané klientom a p.) pomocou ZFS snapshotu.
 • Priebežne sledovaná je aj aktuálna kondícia pevných diskov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vyhradený priestor pre zákaznícke dáta je nutné z našej strany zaistiť minimálne trojnásobným priestorom na diskových poliach. S týmto súvisí ďalšia podstatná otázka, a to koľko priestoru pre svoju webovú prezentáciu skutočne potrebujete a má poskytovateľ webhostingových služieb dostatočné technické zázemie, aby ponúkaný priestor pre dáta plne pokryl? Môžete sa stretnúť s rôznymi ponukami služieb, niektoré sa môžu zdať až podozrivo výhodné… Ak ponúka poskytovateľ napr. "neobmedzený" priestor za pár desiatok eur, skúste si položiť otázku, či bude tento priestor za uvedených cenových podmienok pravidelne zálohovaný, po akú dobu a podobne. Nebojte sa vášho budúceho poskytovateľa webhostingových služieb opýtať, akým spôsobom budú vaše dáta ukladané a zálohované.

Na prevádzku bezproblémových a spoľahlivých služieb je potrebné kvalitné hardvérové vybavenie, tzv. serverová farma. Serverová farma sa skladá z niekoľkých serverov, ktoré poskytujú rozdielne služby – napríklad webservery, mailservery, DNS servery, antispam servery, a iné. … Niekedy je možné sa stretnúť s riešením, kedy sú všetky služby prevádzkované na jednom fyzickom stroji (služby prevádzkuje jednotlivec či začínajúci webhoster ) – toto riešenie však nemožno odporučiť, pretože úplne nepokrýva možné výpadky jednotlivých služieb pri nutnej údržbe servera, nehľadiac na fakt, že služby ako napríklad sekundárny DNS server, záložný mailserver atp. je vhodné prevádzkovať v oddelenej geografickej lokalite, aby bola eliminovaná možnosť výpadku serverovne alebo niektorého z uzlov tzv. chrbticovej siete.

Serverová farma Webglobe hostingu zahŕňa servery v geograficky oddelených lokalitách.

Bezpečnost a spoľahlivosť webhostingových služieb

Ak ukladáte dáta na zdieľané webové servery, mal by váš webhoster byť schopný maximálne zabezpečiť server proti napadnutiu rôznymi vírusmi či červami, ktorí napádajú neaktualizované klientske počítače a dokážu napr. "vykradnúť" heslo pre prihlásenie sa k FTP účtu a následne pozmeniť danú webovú stránku. Spýtajte sa vášho poskytovateľa webhostingu, ako má zabezpečené poskytované služby a akým spôsobom bráni zneužitiu FTP účtov?

Webhosting od Webglobe sa riadi jasne definovanými bezpečnostnými pravidlami:

 • Všetky služby sú poskytované pod zabezpečeným protokolom (HTTP/s, FTP/s, SMTP/s, POP3/s, IMAP/s), kde komunikácia klient-server prebieha úplne šifrovane, dáta teda neputujú sieťou v čitateľnej podobe. Ku všetkým účtom je pochopiteľne k dispozícii aj nešifrovaná verzia služieb.
 • Všetky servery sú umiestnené za firewallom, ktorý prepúšťa iba povolenú komunikáciu a bráni tak možnému útoku na služby poskytovateľa.
 • Klientom sú k dispozícii na serveroch nástroje na prevádzku šifrovaných (chránených) PHP skriptov.
 • Odporúčame používať aktuálne verzie OpenSource aplikácií, aplikovať dostupné bezpečnostné záplaty, riadiť sa bezpečnostnými zásadami a pod.

Klientská administrácia

Pre ľahké nastavenie, úpravu a prispôsobenie webhostingových služieb by mala byť k vášmu účtu dostupná on-line klientská administrácia. Niektorí webhosteri umožňujú cez klientskú administráciu nastaviť iba základné parametre služieb, iní ponúkajú vlastné prepracované a sofistikované administračné rozhranie umožňujúce napr. správu viacerých webhostingových účtov pod jedným administrátorským prístupom. Informujte sa na rozsah a možnosti administračného rozhrania u vášho poskytovateľa webhostingu.

Prostredníctvom administračného rozhrania webhostingu Webglobe je možné okrem iného:

 • Udržiavať osobné a kontaktné údaje, zmeniť predplatený balík služieb, spravovať viac webhostingových účtov pod jedným prístupom.
 • Udeliť externé oprávnenie správy účtu pre iného užívateľa pre vybrané domény vo viacerých úrovniach – faktúry, DNS, databázy, registračné kontakty atď.
 • Zakladať, editovať a rušiť FTP aj databázové účty (primárne a sekundárne), sledovať aktuálnu obsadenosť priestoru.
 • Zakladať, editovať a rušiť databázy, nastaviť ich kódovanie atď.
 • Zakladať, editovať a rušiť e‑mailové účty, detekovať nevyžiadanú poštu (SPAM), nastaviť e‑mailový kôš, migrovať e‑mailové správy.
 • Spúšťať naplánované úlohy prostredníctvom služby CRON.
 • Spravovať kompletné DNS záznamy vašej domény.
 • Sledovať podrobné štatistiky návštevnosti vašej webovej stránky.
 • Obnoviť dáta webu zo zálohy.
 • Nastaviť presmerovanie domény na inú či vynútiť presmerovanie z http:// na https://.
 • Vygenerovať SSL certifikát pre šifrovanú komunikáciu.
 • Dokupovať nové domény či objednať nové služby k existujúcim doménam.
 • Spravovať pokročilé nastavenia služieb a mnoho ďalšieho…

Technická podpora

Technická podpora je základ pre poskytovanie plnohodnotných webhostingových služieb. Podporu najlepšie preveríte odoslaním vašej konkrétnej otázky. Komunikačné kanály pre technickú podporu môžu byť rôzne, najčastejšie sa však používa e‑mailová komunikácia.

Technická podpora webhostingu Webglobe využíva prepracovaný ticket system na spracovanie klientskych požiadaviek. Požiadavky zaslané na podporu sú spracované nasledovne:

 • Po prijatí požiadavky od klienta je správe pridelený jednoznačný identifikátor, vďaka ktorému je možné požiadavku dohľadať kedykoľvej aj po jej vybavení.
 • Prijatá požiadavka je podľa obsahu zaradená do sekcie (napr. doménové centrum, webhosting, …) tak, aby sa jej mohol ujať príslušný pracovník technickej podpory.
 • Pri každej prijatej požiadavke je zobrazený čas prijatia, prevzatie požiadavky konkrétnym pracovníkom a doba, ktorá bola na vybavenie požiadavky potrebná.
 • Sú sledované pravidelné štatistiky počtu a celkovej doby riešenia požiadaviek a aplikované príslušné postupy pre efektívnejšie vybavovanie klientskych požiadaviek.

Ďalej môže webhoster prevádzkovať rôzne podporné systémy na podporu poskytovaných webhostingových služieb, ako je napríklad znalostná báza, FAQ (často kladené otázky) či blog.

Ako vybrať zodpovedajúci webhostingový balíček?

Ak máte vo vyššie uvedených bodoch jasno a viete teda ako vybrať webhosting, nezostáva nič iné, než si zvoliť zodpovedajúci webhostingový balík, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. Niektorí webhosteri ponúkajú iba jeden, taký ktorý je prispôsobený čo najširšej skupine užívateľov, iní majú v ponuke viacero balíkov – zákazník si tak môže vybrať ten, ktorý zodpovedá presne jeho potrebám.

Skôr než sa do výberu webhostingového balíčka pustíte, mali by ste si ujasniť nasledujúce:

 • Koľko projektov plánujete na zdieľanom webhostingu prevádzkovať, ako budú weby alebo e‑shopy náročné na systémové prostriedky, akú očakávate návštevnosť a pod.
 • Čo za aplikáciu budete chcieť prevádzkovať? Ak sa rozhodnete napr. pre niektoré z hotových OpenSource riešení (napr. Joomla! Drupal, Wordpress, …).
 • Koľko diskového priestoru budete potrebovať na webovú stránku, databázy a e‑mailové účty.

Každý webhoster by mal vedieť flexibilne reagovať na možný rastúci potenciál klientskych webov a s tým spojenou požiadavkou na veľkosti priestoru. S webhostingom od Webglobe môžete kedykoľvek zmeniť súčasný balík na vyšší, a to iba rozdielom cien balíkov do konca predplateného obdobia.

 

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.