Nastavenia obchodu

Ponuka vášho obchodu vo viacerých jazykoch

Správa stránky platby

Prispôsobenie navigácie a farieb v obchode

Prispôsobenie štítkov obchodov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a váš online obchod

Pridávanie legálnych stránok do vášho online obchodu

Cookies notifikácia

Vyžiadanie marketingového súhlasu so súladom s GDPR

Vzorové podmienky použitia

Export údajov online obchodu

Import a export: formát súboru CSV

Prispôsobenie témy online obchodu

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.